16 stycznia odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu Zespołu Akordeonistów „Katowice – Kleofas” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” oraz Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Zawodzianki”. Prześliczny kolędowy program zgromadził tłumy widzów. Koncert zainaugurował także obchody Jubileuszu 5-lecia działalności artystycznej Zespołu „Zawodzianki”. Widzowie po koncercie otrzymali pamiątkowy jubileuszowy kalendarz na rok 2016 z Zespołem „Zawodzianki”.