30 marca br w Dziale „Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13a, odbył się wykład Agaty Stronciwilk pt. „Sny i koszmary, malarskie wizje Zdzisława Beksińskiego”. Agata Stronciwilk – doktorantka w Zakładzie Estetyki Uniwersytetu Śląskiego, studiowała kulturoznawstwo i filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz historię sztuki na UŚ. Studia z historii sztuki kontynuuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się także edukacją artystyczną. Publikowała w „artPapierze”, „Opcjach”, „Fragile” oraz „Kulturze Współczesnej”. Jest redaktorką międzyuczelnianego magazynu o sztuce „kARTki”.