Dziś dział „Bogucice” odwiedzili uczestnicy ze Szkolnych Klubów Wolontariatu z Tych. Ich zadaniem było stworzenie burzy mózgów i zebranie pomysłów na to, co wspólnie z wolontariuszami możemy zrobić w Domu Kultury. Uczestnicy bardzo zaangażowali się w rozwiązanie zadania, dyskutowali, współpracowali i stworzyli mapy myśli. Dzięki temu zdobyli fragmenty reakcji syntezy Polichromu*. Gratulujemy !

*polichrom – to dobry pierwiastek, który syntetyzuje się kiedy ludzie czynią dobro i współpracują ze sobą