W dniu 28 kwietnia w ramach cyklu „Cafe Bogucice” odbyła się promocja nowego numeru kwartalnika „Fabryka Silesia”. Tematem przewodnik kolejnego numeru Kwartalnika oraz całego spotkania były Powstania śląskie.

Gośćmi spotkania byli: redaktor naczelny kwartalnika „Fabryka Silesia” Krzysztof Karwat oraz członkowie rady redakcyjnej: Zbigniew Kadłubek oraz Waldemar Szymczyk.