20 maja br. odbył się wyjątkowy koncert – Jubileusz 5-lecia działalności artystycznej Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Zawodzianki”. Gościnnie podczas koncertu wystąpił także Zespół Akordeonistów „Katowice – Kleofas”. Honorowy patronat nad Jubileuszem objął Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, którego list gratulacyjny i okolicznościowe puchary Zespołowi wręczyła p. Dyrektor MDK Urszula Nocoń. Po koncercie wszyscy zebrani odśpiewali Jubilatkom gromkie STO LAT oraz delegacje zaproszonych gości złożyły Zespołowi życzenia. Pani Dyrektor Urszula Nocoń wręczyła także członkiniom Zespołu dyplomy uznania oraz upominki. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do ogrodu MDK na poczęstunek i zabawę taneczną. Zespołowi „Zawodzianki” życzymy kolejnych lat owocnej, bogatej w nagrody i wyróżnienia pracy artystycznej.