2 lipca 2016 roku  Zespoły artystyczne, działające w naszym Domu Kultury wzięły udział w 49 Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych, który odbył się w Brennej. Podczas przeglądu wystąpiło 54 Zespoły i Kapele Ludowe. Jury w składzie: Małgorzata Kiereś – etnograf, Muzeum Beskidzkie w Wiśle; Magdalena Banach-Makaruk – dziennikarz muzyczny, autorka telewizyjnych programów folklorystycznych; Leon Majkut – muzyk; Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko – etnograf, Muzeum Śląskie w Katowicach i Kazimiera Koim – sekretarz jury, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oceniało poziom wykonania i prezentację występujących Zespołów. Doceniając wysoki poziom artystyczny Jury Przeglądu przyznało naszym Zespołom:

II miejsce Kapeli Ludowej Stanisława Wodnickiego, działającej w ramach Zespołu Akordeonistów

oraz pozaregulaminowe specjalne wyróżnienie Zespołowi Akordeonistów „Katowice – Kleofas” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach.

W konkursie brał też udział Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki”.

Gratulujemy naszym Laureatom i życzymy kolejnych sukcesów.

(na zdjęciu Kapela Ludowa Stanisława Wodnickiego podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2013 roku)