VI EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM „PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY”, ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE – ZAWODZIE” W KATOWICACH.

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach, a celem konkursu jest popularyzowanie twórczości polskich poetów, rozwijanie umiejętności recytatorskich, wspieranie rozwoju osobowości dziecka poprzez stworzenie możliwości prezentacji na scenie i poddanie się ocenie profesjonalnego jury.

Miejsce VI edycji konkursu: sala widowiskowa Działu Zawodzie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13a.

 

 Termin konkursu: 27.10.2016r. godz. 09:00

Konkurs ma charakter indywidualny. Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników wytypowanych przez placówkę zgłaszającą (szkołę) w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej (klasy I-III) i starszej (klasy IV-VI).

Należy pamiętać, że każda szkoła może zgłosić maksymalnie cztery osoby (po dwie w każdej kategorii) minimalnie po jednej osobie w każdej kategorii. W każdej kolejnej edycji konkursu „Po drugiej stronie tęczy” uczestnicy prezentują utwory innych polskich poetów piszących wiersze dla dzieci. W bieżącej edycji konkursu prosimy o prezentację jednego całego utworu lub fragmentu utworu Doroty Gellner

DO POBRANIA: Regulamin i Karta zgłoszenia do konkursu