24.10. w dziale „Zawodzie” odbył się współorganizowany z Regionalnym Instytutem Kultury spektakl teatralny pt. „Bici Biją”. To dramat terapeutyczny, profilaktyczny, którego celem jest kształtowanie pozytywnej tożsamości uczniów. Dotyczył problemów współczesnej młodzieży, takich jak: przemoc, kradzież, agresja, brak akceptacji, narkomania.