W dniu 27.10.2016 r. w Dziale „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach, przy ul. Marcinkowskiego 13a odbyła się VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci w wieku szkolnym pn. „Po drugiej stronie tęczy”. Konkurs miał charakter indywidualny i przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych. W kategorii młodszej uczestniczyli uczniowie z klas I-III, w kategorii starszej – uczniowie z klas IV-VI. Do konkursu zgłoszono 69 uczestników, uczęszczających do 25 szkół podstawowych z terenu woj. śląskiego, w tym ze szkół z Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Bytomia, Zabrza, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Jaworzna czy Tychów.

Recytacje uczestników oceniane były przez Jury w składzie: Maciej Szczawiński – Przewodniczący oraz Adam Radosz i Kamila Gallus – pracownicy Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”, Działu „Zawodzie”.

Po prezentacji wszystkich wykonań oraz po obradach Jury, wyłoniono laureatów, przyznając:

  • I MIEJSCE w kategorii młodszej dla Kingi Ulrych reprezentującej Szkołę Podstawową nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach,
  • II MIEJSCE w kategorii młodszej dla Michaliny Kuźmy reprezentującej Szkołę Podstawową nr 15 w Jaworznie
  • III MIEJSCE w kategorii młodszej dla Mai Popielas reprezentującej Zespół Szkół nr 1 w Mysłowicach.
  • I MIEJSCE w kategorii starszej dla Borysa Olszewskiego reprezentującego Szkołę Podstawową nr 66 w Katowicach,
  • II MIEJSCE w kategorii starszej dla Oskara Rzeszut reprezentującego Szkołę Podstawową nr 33 w Katowicach,
  • III MIEJSCE w kategorii starszej dla Marty Strychalskiej reprezentującej Szkołę Podstawową nr 36 w Katowicach.

Gratulujemy wszystkim Laureatom.