Tuż po zakończeniu Cafe Zawodzie otworzyliśmy wystawę Imponderabilia autorstwa Magdaleny Śliwińskiej.