Zamawiający – Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie informuje o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Przedmiotem umowy będzie:

Wykonanie robót w ramach adaptacji pomieszczenia na pracownię komputerową w obiekcie Miejskiego Domu Kultury Bogucice – Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A w Katowicach, w zakresie szczegółowym obejmujące: wyburzenie ścianki działowej, zerwanie starej boazerii, położenie gładzi, zerwanie starych paneli i położenie płytek, demontaż zbędnych drzwi i uzupełnienie wnęki, wymianę instalacji elektrycznej, stworzenie punktów dostępu do sieci internetowej, wymianę oświetlenia.

W związku z tym informujemy, że planujemy rozpocząć prace budowlane w kwietniu 2018 r.