3 maja br. Zespół Akordeonistów „Katowice-Kleofas” MDK „Bogucice-Zawodzie” oraz Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki” uczestniczyły w XXV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2018, który odbył się w dniach  01.05. i 03.05.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach. W Przeglądzie udział wzięło 80 zespołów i kapel dziecięcych i dorosłych.  Jury w składzie: Przewodnicząca: prof.zw.dr hab. Krystyna Turek – etnomuzykolog,  członkowie: dr Magdalena Szyndler – etnomuzykolog, folklorysta, Karolina Małysz-Tulec –  choreograf, przyznało nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

W kategorii: „Zespoły z programem artystycznie opracowanym” I miejsce i nagrodę pieniężną zdobył Zespół Akordeonistów „Katowice-Kleofas”, który wystąpił z programem „Melodie Górnego Śląska” w opracowaniu muzycznym Stanisława Wodnickiego. Zespołowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

(zdjęcia ze strony www.gok.zebrzydowice.pl)