Już po raz kolejny Seniorzy Katowic i okolic spotkali się na biesiadzie dla Seniorów w cyklu „Katowickich Senioriad” organizowanych przez Stowarzyszenie Artystyczne „Silesia ArtProm”. Spotkanie w dziale „Bogucice” odbyło się w dniu 11 lipca br. Gośćmi Senioriady byli: Krzysztof Procek, Kola i Jula, Muzykanty, Iroxana – organizator Senioriad oraz Nina Nocoń. Seniorów odwiedził również Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa. Na spotkaniu obecni też byli: Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice Jolanta Wolanin i Radny Damian Stępień. Senioriada objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice i realizowana jest ze środków budżetu Miasta Katowice. Zapraszamy już na kolejną Senioriadę na Zawodziu w dniu 30 sierpnia br., która rozpocznie obchody IV Dni Zawodzia. Dziękujemy za wspaniałą atmosferę.