4 września br. pod pomnikiem poległych w czasie Powstań Śląskich i podczas II Wojny Światowej na placu Wajdy w Bogucicach odbyły się dzielnicowe obchody tychże rocznic. W Uroczystościach udział wzięli i kwiaty pod pomnikiem złożyli: w imieniu Prezydenta Miasta Katowice – Wiceprezydent Bogumił Sobula, w imieniu Rady Miasta – Radny Maciej Biskupski, w imieniu Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice – Przewodnicząca Rady Jowita Herzig oraz Przewodnicząca Zarządu Rady Anna Malik, Przedstawiciele Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach, Przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – mjr Dariusz Ossowski, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Prezes Zarządu Miejskiego w Katowicach Aleksander Żelezik oraz Lucjan Klej reprezentujący Zarząd Wojewódzki w Katowicach, Przedstawiciele i Poczty Sztandarowe: byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”, Koła Seniorów NSSZ „Solidarność” KWK „Katowice”, reprezentujących również Bazylikę św. Szczepana i MB Boguckiej w Katowicach, Śląskiej Chorągwi ZHP i Hufca ZHP Katowice, Koła Bogucice Związku Górnośląskiego, przedstawiciel Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej oddz. Katowice – członek Zarządu Mirosław Galik oraz lokalnej społeczności uczniowskiej reprezentowanej przez delegacje: SP nr 40 w Katowicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Katowicach, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jacka Stowarzyszenia Rodzin Archidiecezji Katowickiej, IV LO im. gen. Maczka w Katowicach, X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach oraz Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. E. Szramka w Katowicach.

Uroczystość swoim występem uświetnił Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki” pod kierownictwem Stanisława Wodnickiego, który wykonał pieśni patriotyczne i niepodległościowe.

Dziękujemy Wszystkim za obecność i uczczenie pamięci Bohaterów naszej Ojczyzny.