Dział „Zawodzie” serdecznie zaprasza do udziału w XI edycji konkursu plastycznego pn. „Podróż moich marzeń”, w którym udział mogą wziąć dzieci i młodzież niepełnosprawna. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym wyrażenia własnej osobowości w przedstawionych pracach, rozwinięcie ich możliwości ekspresji, otwarcie na nowe formy działania twórczego i upowszechnienie ich talentu plastycznego i konstruktorskiego oraz poszerzenie horyzontów myślowych i możliwości percepcji, a także uwrażliwienie społeczeństwa lokalnego na problemy dzieci niepełnosprawnych oraz ich potencjał twórczy.
Konkurs składa się z dwóch kategorii: indywidualnej i grupowej.
Uczestnicy mogą wziąć udział w wybranej przez siebie kategorii.
Termin nadsyłania prac upływa w dniu  02 kwietnia 2019 roku., a uroczyste wręczenie nagród wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Działu „Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13a w Katowicach.
Regulamin i karta uczestnika do pobrania TUTAJ