Informujemy, że godziny zajęć sekcji „Roztańczone Bajki” będą zmienione – z godziny 16:00 na godzinę 17:00.
Jednocześnie informujemy o rozwiązaniu sekcji „Gimnastyka Artystyczna”.