Poszukiwani kandydatki / kandydaci na stanowiska:
Instruktorów Kulturalno-Oświatowych
w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach.

Oczekujemy osób otwartych na szeroko pojętą kulturę, z dużymi umiejętnościami dobrej organizacji pracy:
umiejętnością pracy w zespole, łatwością w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywnością, dokładnością,systematycznością, dyspozycyjnością, biegłą obsługą pakietów biurowych MS Office. Mile widziane osoby uporządkowane o kreatywnym myśleniu, z doświadczeniem w pracy w instytucji kultury.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu (dział „Bogucice”) oraz 1 etatu (dział „Zawodzie”).

POSZUKIWANY RÓWNIEŻ!
kandydat / kandydatka na stanowisko
Realizatora ds. dźwięku i oświetlenia
Oferujemy pracę w wymiarze ½ etatu (dział „Bogucice”)
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres:
sekretariatmdk@mdkbogucice-zawodzie.pl w terminie do 31 sierpnia 2019 r.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na początku września.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach. Obowiązek informacyjny spełniony został za pośrednictwem strony internetowej  Administratora www.mdkbogucice-zawodzie.pl w zakładce RODO. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu: przeprowadzenia rekrutacji.