17 września zapraszamy na pierwsze powakacyjne warsztaty sensoplastyczne dla maluchów Ciasto!Plasto!