projekt UNESCO+logotypy

 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach zaprasza młodzież szkół średnich do udziału w konkursie poetyckim „O Laur Zawodziański” – „Spojrzenie w przyszłość”.  Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród młodzieży, pobudzenie wrażliwości uczestników, rozwijanie ich umiejętności literackich, jak również wyłonienie młodych, zdolnych poetów.

Hasło przewodnie ma za zadanie zachęcić młodych ludzi do wyrażenia swoich myśli na temat przyszłości, podzielenia się swoimi nadziejami lub obawami – bez względu na to, czy dotyczyć będą ich samych czy całego świata, najbliższych miesięcy, a może dalekiej perspektywy. Wierzymy, że głos młodzieży w  obliczu globalnych przemian jest ważny, dlatego chcemy poznać jej zdanie.

Wybitny francuski pisarz, Francois Mauriac powiedział, że „Przyszłość, zanim wkracza, wcześniej puka” – niech więc uczestnicy odszukają w swojej przeszłości i teraźniejszości inspirację dla spojrzenia w przyszłość, a poezja niech stanie się sposobem na wyrażenie własnych myśli, oczekiwań, radości lub rozczarowań.

Każdy uczestnik powinien wysłać jeden wiersz opatrzony pseudonimem oraz wypełnioną kartę uczestnika w terminie do 30 listopada 2019 roku na adres MDK:

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie

ul. Marcinkowskiego 13a

40- 233 Katowice

z dopiskiem: „O Laur Zawodziański”

 

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 18 grudnia o godzinie 12:00 w Sali widowiskowej Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” przy ulicy Marcinkowskiego 13 a w Katowicach.

Regulamin i szczegóły do pobrania TUTAJ.

 

Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy:

adam.michniewicz@mdkbogucice-zawodzie.pl