Jury w składzie:

1. Ks. Leszek Czernecki – Przewodniczący Jury
2. Urszula Nocoń – Członek Jury
3. Jacek Kowalski-Krawczyk – Członek Jury
4. Katarzyna Paradecka – Członek Jury w kategorii – Zespoły Dorosłe

po zaprezentowaniu się 10 zespołów teatralnych postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE:
Miejsce Pierwsze: DZIEWIĄTA SCENA ze SP nr 9, im. Bernarda Świerczyny w Mysłowicach
Miejsce Drugie: TEATR ŚW. DOMINIKA ze SP nr 10, im. M Skłodowskiej-Curie w Katowicach
Miejsce Trzecie: GRUPA KS. TWARDOWSKIEGO z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Mikołowie
Wyróżnienie: SZKOLNY TEATR „Bambuko” ze SP 48 im. J Ligonia w Katowicach

W kategorii SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Miejsce Pierwsze: ZESPÓŁ TEATRALNY ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH w Katowicach
Miejsce Drugie: GRUPA TEATRALNA X LO z X LO im. I. J. Paderewskiego w Katowicach
Miejsce Drugie: AMATORSKI TEATR „PIERRO” z II LO im. G. Morcinka z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rudzie Śląskiej
Miejsce Trzecie: WIRECKI ZESPÓŁ TEATRALNY „KLEPSYDRA” z II LO im. G. Morcinka z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rudzie Śląskiej

W kategorii ZESPOŁY DOROSŁE:
Miejsce Pierwsze: TEATR RAPSODIUM z Parafii pw. Św. Wawrzyńca z Wodzisławia Śląskiego
Miejsce Pierwsze: GRUPA TEATRALNA „CORDIS” z Parafii NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

Nagrody specjalne:
Nagroda za najlepszy spektakl poświęcony walce o polskość na Śląsku: GRUPA TEATRALNA X LO z X LO im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Zaproszenie na Pokaz Finałowy:
TEATR ŚW. DOMINIKA ze SP nr 10 w Katowicach
ZESPÓŁ TEATRALNY ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH w Katowicach

Nagrody w postaci dymiarek (1-e miejsca), różnorodnych zestawów mikrofonów i megafonu (nagroda specjalna za spektakl patriotyczny)zostały ufundowane ze środków MDK „Bogucice-Zawodzie”, środków Parafii Opatrzności Bożej pozyskanych z budżetu Miasta Katowice w postaci małego Granta oraz dotacji Rady Jednostki Pomocniczej nr 3 w Katowicach.

Nagrody książkowe ufundowały: Księgarnia św. Jacka, Wydawnictwo Pallotinum, Dom Wydawniczy Raffael.