Nasi Drodzy,
Realizujemy program DK+ 2020 NCK Inicjatywy loklane finansowany przez Narodowe Centrum Kultury . Chcemy poznać Wasze potrzeby i Wasze myśli o naszych dzielnicach.
Prosimy o wypełnienie, krótkiej ankiety, która pomoże nam bliżej poznać Was – odbiorców naszej oferty.

ankieta on-line dostępna w linku: <KLIK>