Od dnia 6 sierpnia obowiązuje w naszej instytucji zmodyfikowany Regulamin Bezpieczeństwa Higieniczno – Sanitarnego – prosimy Państwa o zapoznanie się z nim!

Regulamin
Zarządzenie dyrektora
Opinia PSSE