Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach poszukuje kandydatki / kandydata na stanowisko

Specjalisty
ds. finansowo – płacowych

Kogo szukamy?
 • osoby z wykształceniem co najmniej średnim,
 • osoby znającej zasady finansowo – płacowe i dedykowane im przepisy prawa,
 • osoby posiadającej doświadczenie zawodowe w ww. zagadnieniach,
 • osoby sprawnie posługującej się pakietem MS Office,
 • osoby samodzielnej, dokładnej i sumiennej, a także potrafiącej pracować w zespole w warunkach podwyższonego stresu,
 • osoby uśmiechniętej, otwartej, gotowej na wyzwania,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze programu „Symfonia Kadry i Płace”.
Co m.in. będzie należeć do Twoich obowiązków?
 • prowadzenie wszelkich spraw dotyczących płac pracowników i zleceniobiorców
  (w tym m.in.: obliczanie i dokonywanie wynagrodzeń, sporządzenie zaświadczeń, deklaracji, informacji podatkowych, RMUA, wypłata świadczeń urlopowych, ewidencjonowanie premii pracowniczych i zasiłków, przygotowywanie i rozliczanie umów cywilno – prawnych, zgłaszanie do ubezpieczenia, rejestrowanie i wyrejestrowywanie w ZUS, itp.);
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi;
 • wprowadzanie i dokonywanie przelewów bankowych;
 • obsługa kasy fiskalnej (w związku z prowadzeniem odpłatnej działalności kulturalnej
  i gospodarczej);
 • prowadzenie ewidencji opłat za zajęcia – sekcji, zespołów i kół zainteresowań;
 • obsługa portalu PUE ZUS.
Co oferujemy?
 • umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • pracę w przyjaznej i rodzinnej atmosferze,
 • pracę w twórczej i kreatywnej instytucji kultury.

Zainteresowanych ww. pracą Kandydatów i Kandydatki prosimy o przesłanie CV, kwestionariusza osobowego oraz podpisanej klauzuli informacyjnej (skan) wyłącznie na adres mailowy: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl w terminie do: 9 maja 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.
W CV prosimy zawrzeć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Tutaj pobierz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę.

Tutaj przeczytasz klauzulę informacyjną RODO dla osób ubiegających się o pracę.