Rozpoczynamy rekrutację na wakacyjne warsztaty teatralne!

W ramach programu „Lato w teatrze+” Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” wraz z Miejskim Domem Kultury „Bogucice-Zawodzie” w dniach 26.07-8.08.2021 roku będzie realizował projekt „Nasze podwórko”, adresowany do dzieci w wieku 9-11 lat.

Chcemy zaprosić najmłodszych do zbudowania teatralnej narracji na temat jednej z najstarszych dzielnic Katowic-Bogucic.

W trakcie artystycznych poszukiwań wspólnie wykreujemy prywatną mapę dzielnicy i oznaczymy na niej miejsca, które mogą kryć skarby lub intrygować.

Inspiracje do odkrycia takich zakątków będziemy czerpać poznając historie mieszkańców, analizując stare mapy, szukając śladów obecności Utopca i Beboka oraz odbywając twórcze spacery.

Rezultatem kreatywnych podróży będzie spektakl, w którym uczestnicy wezmą udział przejmując role aktorów, muzyków, scenografów, pracowników obsługi technicznej, a także osób odpowiedzialnych za promocję.

Ze względu na tematykę projektu szczególnie gorąco zapraszamy dzieci uczące się lub mieszkające w dzielnicy Bogucice, bo to zdecydowanie pozwoli im w pełny sposób zaangażować się w program zajęć.

Dzieci będą pracować w czterech grupach: aktorskiej, aktorsko-plastycznej, aktorsko-muzycznej i aktorsko-medialnej.

W programie każdej z grup znajdą się: zadania aktorskie, gry i zabawy teatralne, warsztaty twórcze, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i umiejętność pracy w grupie.

Ponadto każda z grup będzie poznawać teatr z różnych perspektyw:

  • GRUPA AKTORSKA pozna wybrane elementy gry w planie żywym i lalkowym, plastyki ruchu oraz budowania scen zbiorowych. Uczestnicy skupią się na budowaniu scen pokazu finałowego.
  • GRUPA AKTORSKO-PLASTYCZNA będzie eksperymentować z różnymi technikami budowania scenografii i kostiumu, a także technikami animacji form teatru lalek.
  • GRUPA AKTORSKO-MUZYCZNA stworzy oprawę dźwiękową spektaklu finałowego. Zajęcia skupione będą na ćwiczeniach emisyjnych, umuzykalniających, rytmicznych oraz zadaniach ułatwiających przełamywanie niechęci związanej z wyrażaniem siebie za pomocą dźwięku.
  • GRUPA AKTORSKO-MEDIALNA pozna tajniki dziennikarstwa telewizyjnego, elementy autoprezentacji i kultury wypowiedzi. Poza tym zaplanuje nietypową akcję promocyjną.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Uczestnicy będą pracować przez dwa tygodnie po 6 godzin dziennie (godz. 9.00-15.00) w jednej z czterech grup (można wybrać tylko jedną).

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 9-11 lat.

Efektem warsztatów będzie pokaz finałowy w formie spektaklu teatralnego, który zostanie zaprezentowany w Internecie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Rodzice lub opiekunowie muszą zadeklarować obecność dziecka w trakcie trwania całego turnusu, czyli w dniach 26.07-8.08.2021 (13 dni zajęć – z wyłączeniem niedzieli 1.08).

Warsztaty prowadzą aktorzy i pedagodzy związani z Teatrem Ateneum oraz instruktorzy Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”.

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną uczestnicy będą musieli dostosować się do wszelkich wytycznych sanitarnych. Zajęcia planujemy zrealizować w formie tradycyjnych spotkań w małych grupach, jednak w przypadku nowych ograniczeń związanych z wirusem COVID-19 dopuszczamy organizację projektu w formie online (całościowo lub częściowo). O ewentualnych zmianach formuły zajęć będziemy informować uczestników na bieżąco.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?

Warunkiem zakwalifikowania do udziału jest obecność na warsztatach rekrutacyjnych oraz prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia (którą uczestnicy otrzymają na spotkaniu rekrutacyjnym).

Liczba miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty rekrutacyjne odbędą się 8.06.2021 (wtorek), godz. 16:00-17:30 w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”(ul. Markiefki 44a).

Na warsztaty rekrutacyjne obowiązują zapisy w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, tel. (32) 203-05-17, wew. 2.

Dodatkowe informacje: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44a, tel. (32) 203-05-17, wew. 2.

Uwaga – warsztaty rekrutacyjne mają na celu przybliżenie specyfiki zajęć – to nie casting.

Przyjmujemy wszystkich zainteresowanych sztuką – bez względu na umiejętności artystyczne.
Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć twórczej pracy i obecność podczas całego cyklu warsztatów (13 dni zajęć).
Przed rozpoczęciem warsztatów odbędzie się również spotkanie online z rodzicami/opiekunami zajęć dotyczące kwestii organizacyjnych oraz przestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.