Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe Katowic oraz uczniów tych placówek do udziału w konkursie „Jeden dzień z życia dziecka w latach 1939-1950”, mającym na celu ukazanie młodemu pokoleniu codziennego życia dzieci w latach 1939 -1950.

Konkurs jest częścią projektu „ Kiedy Oma była bajtlem – zawodziańscy świadkowie historii”, realizowanego w ramach programu „Patriotyzm jutra” współfinansowanego przez Muzeum Historii Polski. Partnerami zadania są Muzeum Śląskie, IPN Oddział Katowice,  i Muzeum Historii Katowic. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Katowice, Pan Marcin Krupa.

Regulamin Konkursu , w tym Karta Zgłoszeń <KLIK>
Kontekst historyczny <KLIK>

Podstawowe zagadnienia dotyczące tego tematu naświetlamy w załączniku „Kontekst historyczny”, mamy nadzieję, że temat zostanie szerzej omówiony przez nauczycieli (których serdecznie zapraszamy do współpracy), adekwatnie do wieku swoich wychowanków.

Informacje: Bogusława Wazl, tel.: 605 386 175, 32 255 32 44

Zachęcamy uczniów do rozejrzenia się wokół siebie i zainteresowania się osobami z ich otoczenia (prababcie i pradziadkowie, ciocie i wujkowie, znajomi i sąsiedzi) – być może na podstawie ich wspomnień powstaną niezwykłe i oryginalne prace przedstawiające jeden dzień z życia dziecka z lat 1939-1950.