25 listopada w Dziale „Zawodzie” odbyło się Spotkanie Finałowe zadania „Kiedy Oma była bajtlem – zawodziańscy świadkowie historii”, w którym uczestniczyli przedstawiciele czterech pokoleń. Laureaci konkursu szkół katowickich „Jeden dzień z życia dziecka z lat 1939-1950”, otrzymali piękne nagrody, a zdobywczyni Nagrody Specjanej, Greta Manderla odczytała swoją niezwykłą i wzruszającą pracę.

Byliśmy też pod wrażeniem premierowego pokazu filmu <KLIK> ukazującego dzieciństwo Zawodzian w czasie wojny i w pierwszych latach powojennych – sylwetki bohaterów zostały też przedstawione na znakomitej wystawie, którą można oglądać w plenerze – na ogrodzeniu ogrodu Działu „Zawodzie”. Zapraszamy!

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra, a współorganizatorami byli: Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Katowic oraz Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, dziękujemy!