Katowice, 14.01.2022 r.

Unieważnienie procedury zapytania ofertowego

Działając na podstawie paragrafu nr 31, pkt. 1 Regulaminu udzielania przez Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” unieważnia procedurę zapytania ofertowego, opublikowanego na BIP i stronie internetowej instytucji  1 grudnia 2021 r., na wykonanie rozbiórki przybudówki bibliotecznej znającej się w Dziale „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”, przy ul. Marcinkowskiego 13A, 40 – 233 Katowice .

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”
Katarzyna Paradecka