24 lutego o godz. 17:00 wraz z Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” zapraszamy na słowno – muzyczny koncert „Kochać jak to łatwo powiedzieć”

Na koncercie zagrają sławne utwory muzyczne i literackie obrazujące różne oblicza pięknego uczucia jakim jest miłość!

Darmowe wejściówki do odebrania w Dziale Zawodzie, ilość miejsc ograniczona!