Na realizację projektu składają się trzy mniejsze działania. Pierwsze z nich zaplanowane już na 22 kwietnia to otwarta debata dla mieszkańców, na której będzie poruszony temat ogólnej estetyki dzielnicy, ale przede wszystkim sposobom na jej poprawę. Wśród zaproszonych gości będa między innymi miejscowi radni, przedstawiciele straży miejskiej, lokalni działacze społeczni z różnych pokoleń różniących się sposobem postrzegania Bogucic. Po debacie będzie miał miejsce koncert polskich przebojów. Tu link do całej debaty

Druga część planowana w maju to niezwykłe warsztaty nadawania drugiego życia zużytym przedmiotom. Ostatecznie poczekaliśmy z nimi aż do czerwca, żeby mogli wziąć w niej udział mieszkańcy na żywo. Byli to zarówno seniorzy jak i młodsze osoby i nauczyli się jak stworzyć użyteczne rzeczy ze starych, niepotrzebnych, zalegających w domu przedmiotów, przemieniając np. stare koszulki w praktyczne torby na zakupy. Udało się wygospodarować środki i zorganizować dodatkowe warsztaty związane z tworzeniem naturalnych kosmetyków i zagospodarowaniem podwórek na ogródki społeczne. Udało się zaprosić osoby, które zrealizowały taką inicjatywę w centrum Katowic.

Trzecia część to, zaplanowane na czerwiec, wspólne sprzątanie dzielnicy zakończone miedzypokoleniowym grillowaniem. Taki był plan, jednak wspólne biesiadowanie nie było możliwe przez COVID-19. Dlatego uczestnicy otrzymali drobny poczęstunek po zakończeniu sprzątania. Uczestnicy dostali też rękawice, worki i kije do zbierania śmieci. MPGK Katowice podstawił kontener.

Kolejne dwa wydarzenia do wizyta studyjna w Arboretum Bramy Morawskiej i wyjazd do Ogrodów Kapias jako nagroda dla najaktywniejszych uczestników. Tam można było podpatrzeć rozwiązania dla zieleni w mieście i kupić rośliny.

Na zakończenie Animatorzy projektu mieli jeszcze możliwość udziału w wizycie studyjnej w Rzeszowie, gdzie poznali pracę Uraban Lab, Rady Seniorów i sposoby gospodarowania zielenią w mieście.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach konkursu “Seniorzy w Akcji” prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i ogólnodostępne.