Deklaracja dostępności strony internetowej MDK Bogucice-Zawodzie

Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach.

Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MDK Bogucice-Zawodzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część materiałów wizualnych (sprzed momentu wejścia w życie ustawy) nie posiada opisów alternatywnych
 • część filmów nie posiada napisów (filmy sprzed wejścia w życie ustawy)
 • nie wszystkie publikowane dokumenty są dostępne (dotyczy szczególnie dokumentów publikowanych jako skany w pdf)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Aktualnie w trakcie realizacji jest nowa strona internetowa instytucji.

Pracujemy także nad udostępnieniem dokumentów publikowanych na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Nigbor.
 • E-mail: aleksandra.nigbor@mdkbogucice-zawodzie.pl
 • Telefon: (32) 203 05 17

Opis procedury wnioskowo-skargowej.
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektork Miejskiego Domu Kultury
 • Adres: ul. Markiefki 44a
  40-213 Katowice
 • E-mail: dyrektor@mdkbogucice-zawodzie.pl
 • Telefon: (32) 203 05 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dział Bogucice, ul. Mariefki 44a

Wejście główne znajduje się na poziomie chodnika. Korytarze w strefach dostępnych dla klientów są szerokie, brak progów.
Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Dostępna jest duża winda.

W budynku dostępne są pętle indukcyjne stanowiskowe w strefie portierni oraz w sekretariacie.

Dział Zawodzie, ul. Marcinkiewicza 13a

Przy wejściu głównym znajduje się rozkładany podjazd dla wózków inwalidzkich (wymaga poproszenia o pomoc).
Schody na piętro wyposażone są w schodołaz.

Zarówno na parterze (przy Sali widowiskowej) jak i na piętrze (przy biurach) znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku dostępne są pętle indukcyjne stanowiskowe w strefie portierni oraz w Biurze Organizacji Imprez.

Parkingi

Przy obydwu działach znajdują się parkingi: na Zawodziu parking miejski ogólnodostępny, bez oznakowanych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

W Bogucicach parking MDK na którym wyznaczone są dwa miejsca.
Parking dla Gości znajduje się za budynkiem. Jest nieco wyżej niż poziom wejścia głównego, ale wjazd wznosi się łagodnie.
Po lewej, tuż przy wjeździe na parking wyznaczone są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone malowaniem na podłożu. Brak jeszcze oznaczenia znakiem pionowym.

Przed wejściem głównym jest nieco miejsca, w którym można przystanąć by wysadzić pasażera bezpośrednio przed drzwiami.
Miejsce to może być zajęte przez samochody dostawcze w czasie przygotowywania imprez. 

Pies asystujący i tłumacz języka migowego

Do obydwu działów można wejść z psem asystującym.

Aktualnie brak możliwości ze skorzystania pomocy tłumacza języka migowego.
Na część wydarzeń i warsztatów istnienie możliwość „zamówienia” Tłumacza na PJM.

Jakie wsparcie zapewniamy w MDK?

Każdy z naszych pracowników gotowy jest Ci pomóc!
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o danym wydarzeniu, dojeździe etc – skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie, przez naszą stronę FP.
Na miejscu możesz zapytać któregoś z pracowników i oczywiście poprosić o asystę jeśli jej potrzebujesz.

Na niektórych warsztatach i spotkaniach możliwe jest zapewnienie tłumaczenia na Polski Język Migowy – prosimy o informację o zapotrzebowaniu.

W części miejsc mamy pętle indukcyjne – poniżej spis.
Z powodów technicznych nie mamy pętli w Sali Widowiskowej i Pracowni Plastycznej oraz Komputerowej Działu Bogucice (“stary budynek”). 

Budynek Działu Bogucice

Do budynku Działu Bogucice prowadzą dwie pary oszklonych drzwi o szerokich skrzydłach. Drzwi wewnętrzne najczęściej są otwarte na oścież, w ciepłych miesiącach otwarte są także drzwi zewnętrzne.
Klamka daje się obsłużyć jedną ręką, drzwi są jednak dosyć ciężkie i otwierają się do zewnątrz. Brak dzwonka na odpowiedniej wysokości.

Podłogi w całym budynku wyłożone są antypoślizgowymi płytkami. Nie ma w nim linii prowadzących. Korytarze są szerokie. 

Na parterze znajdują się: Portiernia i Szatnia, Sala Widowiskowa, Kawiarenka, toalety.
Na piętrze znajdują się: Administracja-Sekretariat, Biuro Organizacji Wydarzeń, Kasa i księgowość, Sala Muzyczna, Sala Baletowa, Sala Komputerowa i Pracownia Plastyczna. 

Pętle Indukcyjne w Dziale Bogucice

Pętle indukcyjne znajdują się:
– Lada portierni w holu głównym – pętla stanowiskowa
– Sekretariat – pętla stanowiskowa
– Kasa – pętla stanowiskowa
– Sala Baletowa – możliwe rozłożenie pętli mobilnej
– Sala Muzyczna  – możliwe rozłożenie pętli mobilnej

Z powodów technicznych niemożliwe było zainstalowanie pętli w Sali Widowiskowej, Pracowniach Komputerowej i Plastycznej – poszukujemy tutaj alternatywnych rozwiązań.

Winda

Budynek jest wyposażony w windę. Znajduje się ona na końcu holu głównego, po prawej stronie, obok metalowych schodów. Drzwi otwierają się automatycznie.
Sterowanie windą za pomocą panelu dotykowego.
Opis pięter alfabetem Braille’a – nakładki umieszczone są poniżej “przycisku” na panelu. 

Budynek Działu Zawodzie

Budynek Działu Zawodzie jest architektonicznie dostosowany gorzej niż budynek Działu Bogucice. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się to zmienić!

Przed drzwiami głównymi, na dojściu do budynku, znajdują się schodki z pochylniami po dwóch stronach. Pochylnie oznaczone są czerwoną kostką.
Kratka przed drzwiami nie wystaje nad powierzchnię gruntu, ma jednak dosyć duże oczka.

Drzwi zewnętrzne są wyposażone w klamkę. Da się obsłużyć je jedną ręką. Próg ma wysokość 3 cm. Wewnątrz znajduje się ruchoma wycieraczka, wystająca ponad powierzchnię podłogi.
Podłogi wykonane są z antypoślizgowych kafelków.

Szatnia i Portiernia znajdują się na prawo od wejścia, za schodami i szklanym przepierzeniem.

Na parterze znajdują się: Sala Widowiskowa, Pracownia Plastyczna, Sala Klubowa, Sala Muzyczna, Sala Ogrodowa, toalety (w holu oraz przy Sali Widowiskowej), szatnia dla gości (dostępna przed imprezami).

Na piętrze znajdują się: Biuro Organizacji Wydarzeń, Galeria, Sala Multimedialna, Sala Baletowa.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani podnośnik. Alternatywnym sposobem dostępu na piętro jest schodołaz.
Obsługa osób nie mogących dostać się na piętro w sprawach dokumentów etc możliwa jest na parterze.

Ogród

Alejka w ogrodzie wyłożona jest kostką betonową.

Pętle Indukcyjne w Dziale Zawodzie

Pętle indukcyjne znajdują się:
– Okienko Szatni w holu na parterze – pętla stanowiskowa
– Biuro Organizacji Wydarzeń i punkt kasowy na piętrze – pętla stanowiskowa
– Sala Widowiskowa – pętla stała
– pętla mobilna używana w innych salach oraz w Ogrodzie