Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” (do 2009 r. MDK „Zawodzie”) jako miejska instytucja kultury rozpoczął działalność w 1991 r. w miejsce przejętego przez miasto Katowice Zakładowego Domu Kultury Huty Ferrum na Zawodziu. W 2002 do działającego już MDK dołączono filię w Bogucicach – dawny Zakładowy Dom Kopalni Katowice. Na historię naszego MDK-u składają się ciekawe historie budynków w Bogucicach i na Zawodziu.

Zawodzie – pierwsza siedziba domu kultury „Bogucice-Zawodzie”

Budynek w Zawodziu  przy ul. Marcinkowskiego 13a, w którym obecnie mieści się Dział „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” został oddany do eksploatacji  w 1901r. Obiekt nazywany był  „Miejscem spędzania wolnego czasu” przez mieszkańców osiedla tzw. „Kolonii Ferrum”, pracowników Huty „Ferrum” oraz pozostałych mieszkańców ówczesnej gminy Bogucice – Zawodzie. Na I-szym piętrze mieściły się pokoje gościnne, zaś na parterze budynku prowadzona była działalność kulturalno – rozrywkowa zaspokajająca potrzeby społeczne. Istniał wtedy Chór Mieszany, Teatr Robotniczy, sekcja szachowa „Caissa” powstała w 1924r. oraz  sekcja skata sportowego. W 1945r. powstała tu świetlica zakładowa Huty „Ferrum” oraz świetlica dziecięca, gdzie  prowadzona była różnorodna działalność kulturalno-oświatowa. W 1968r. świetlicę przekształcono w Klub Fabryczny, a w 1971r. klub przemianowany został na Zakładowy Dom Kultury Huty „Ferrum”. Kierownikiem Klubu Fabrycznego Huty „Ferrum” a później Zakładowego Domu Kultury Huty „Ferrum” został Helmut Cober. Dyrektor Helmut Cober kierował działalnością MDK i był – wraz z wieloletnią wicedyrektor Barbarą Byrczek-Czerwińską – organizatorem życia kulturalnego w dzielnicach Zawodzie i Bogucice przez ponad 40 lat.

1 stycznia 2010r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice wszedł w życie nowy statut MDK, określający nową nazwę domu kultury i siedzibę. Od tamtej pory Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” ma swoją główną siedzibę w budynku w Bogucicach przy ul. Markiefki 44a, zaś na Zawodziu, w budynku przy ul. Marcinkowskiego 13a, funkcjonuje filia – Dział „Zawodzie”.

Bogucice

Historia budynku, w którym obecnie ma swoją siedzibę Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” sięga 1909 roku, wtedy to mieścił się w nim dom noclegowy dla pracowników dawnej kopalni „Ferdynand”. 20 grudnia 1936 roku, staraniem mieszkańców Bogucic w budynku dawnego domu noclegowego został otwarty Dom Ludowy. Aż do wybuchu wojny w Domu Ludowym koncentrowało się życie kulturalne, rozrywkowe i społeczne Bogucic. Swoje siedziby miały tu bogucickie zespoły, stowarzyszenia i organizacje. Po wojnie w dawnym Domu Ludowym rozpoczął działalność Zakładowy Dom Kultury Kopalni „Katowice”. W tamtym czasie, oprócz działalności sekcyjnej i rozrywkowej, działała tu, zresztą aktywna do dziś, Orkiestra Kopalni „Katowice” oraz Zespół Akordeonistów. Po likwidacji kopalni w 1997 roku, budynek przejęło miasto Katowice. Od tego momentu stał się on filią Miejskiego Domu Kultury „Zawodzie”.
15 października 2010 roku po trzech latach generalnego remontu, budynek dawnego Zakładowego Domu Kultury i Domu Ludowego został na nowo otwarty dla społeczności Bogucic jako siedziba Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”.

Imprezy towarzyszące rozpoczęciu działalności trwały aż 3 dni. W tym czasie, można było m.in.: wysłuchać wykładów w ramach sesji popularno-naukowej „Z dziejów Bogucic”, przysłuchiwać się występom laureatów Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „ANGLOSONG” czy też obejrzeć wystawę fotografii pt.: „Bogucice, ul. Krokodyli” autorstwa Karoliny Opatowicz.

Bogucice

Ferrum Kolonia i budowa MDK w tle

Dom ludowy w Bogucicach