„Przebudowa, remont i wyposażenie MDK ‘Bogucice – Zawodzie’” – projekt złożony w ramach Priorytetu „Infrastruktura domów kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to inicjatywa polegająca na przebudowie, remoncie i wyposażeniu dwóch działów Miejskiego Domu Kultury „Bogucice Zawodzie” w Katowicach. Celem zadania było przystosowanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej, animacji społeczno – kulturalnej, a co za tym idzie głębokiego rozwoju, integracji oraz aktywizacji mieszkańców miasta Katowice. Realizacja koniecznej inwestycji w zakresie robót budowlanych i zakupu wyposażenia stanowiło podstawę profesjonalnej edukacji kulturalnej naszej instytucji.

CZYTAJ WIĘCEJ