­
  • tecza_logo

V edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci w wieku szkolnym „Po drugiej stronie tęczy”

Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” Dział „Zawodzie” serdecznie zaprasza do udziału w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Po drugiej stronie tęczy”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym i mogą w nim udział wziąć uczniowie klas I – VI szkół podstawowych z województwa śląskiego. Konkurs ma charakter indywidualny i obejmuje dwie kategorie: klasy I-III oraz klasy: IV-VI. W bieżącej edycji konkursu prezentowane będą wiersze Marii Konopnickiej ( cały utwór lub fragment). Karty zgłoszenia należy nadsyłać do 19 października br. (nieprzekraczalny termin).

Konkurs odbędzie się w dniu 25 października 2017r. i rozpocznie się o godzinie 9:00. Po części konkursowej i krótkich obradach Jury zostaną wręczone nagrody.

Szczegółowe informacje oraz zasady Konkursu znajdują się w Regulaminie, który można pobrać TUTAJ

Kartę zgłoszenia można pobrać TUTAJ

  • zywoty

XII Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych i Patronów – w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II.

MDK „Bogucice-Zawodzie”, dział „Zawodzie”, zaprasza do udziału w XII Ogólnopolskich Prezentacjach Teatralnych Żywotów Świętych i Patronów – w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II.

To wyjątkowy przegląd w którym można się przyjrzeć wielkim postaciom świętych – ludzi heroicznych, którzy doświadczyli niezwykłej łaski pokonania własnych słabości i poświęcili swe życie Bogu i ludziom. Wierzymy, że temat może być inspiracją dla twórców spektaklu i widzów, może ożywiać w nas potrzebę czynienia dobra i uświęcenia poprzez służbę dla innych.

Inspiracją prezentacji były średniowieczne widowiska – misteria i mirakle, do dziś obecne w polskich szopkach i misteriach pasyjnych. Zainspirowała nas także postać Św. Jana Pawła II, w młodości związanego z amatorską twórczością teatralną, który odszedł 12 lat temu. Jest on wciąż bliskim wzorem do naśladowania i uczy, że każdy z nas może zostać świętym.

Życząc tego nam wszystkim, zachęcamy twórców do wzięcia udziału w tym jedynym w swoim rodzaju przeglądzie teatralnym.

Zapraszamy zespoły w wieku od przedszkolnego do dojrzałego o zgłaszanie się do 25.10.2017 r. Prezentacje odbędą się 10.11.2017 r.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

  • dzieci_spiewaja

III edycja Konkursu piosenki przedszkolnej „Trele – Morele” o Puchar Prezydenta Miasta Katowice

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w kolejnej edycji Konkursu piosenki przedszkolnej „Trele-Morele”. Celem konkursu jest popularyzowanie dorobku polskich twórców dziecięcych piosenek, rozwijanie umiejętności wokalnych przedszkolaków, wspieranie rozwoju osobowości dziecka, poprzez stworzenie możliwości prezentacji na scenie. Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres MDK (pocztą lub elektronicznie skan ) do dnia 1 czerwca br.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie. Tam też dostępna jest karta zgłoszenia.

UWAGA !!! WAŻNA INFORMACJA !!!

Termin nadsyłania kart zgłoszeń został przesunięty do 9 czerwca br.

Sponsorami nagród w Konkursie są:

sponsor

sklep perkusyjny „Drum Partners” z Katowic

oraz

kaufland

  • PMM

IX edycja Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Podróż moich marzeń”

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji Konkursu plastycznego pn. „Podróż moich marzeń”, w którym udział mogą wziąć dzieci i młodzież niepełnosprawna. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym wyrażenia własnej osobowości w przedstawionych pracach, rozwinięcie ich możliwości ekspresji, otwarcie na nowe formy działania twórczego i upowszechnienie ich talentu plastycznego i konstruktorskiego oraz poszerzenie horyzontów myślowych i możliwości percepcji, a także uwrażliwienie społeczeństwa lokalnego na problemy dzieci niepełnosprawnych oraz ich potencjał twórczy – pośrednio zaś propagowanie idei wspólnego tworzenia dóbr kulturowych i czynne włączenie się w upowszechnianie szeroko rozumianej kultury wszelkich grup społecznych bez względu na różnice społeczne, zdrowotne, wiekowe i inne.

Konkurs składa się z dwóch części: indywidualnej i grupowej.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 10 maja 2017 roku.

Wszystkie szczegóły pod nr tel. 32/2553244

  • projekt UNESCO+logotypy

IX edycja Regionalnego Konkursu dla Dzieci „Bezpieczny Małolat”

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji Regionalnego Konkursu dla Dzieci pn.: „BEZPIECZNY MAŁOLAT”. Konkurs o charakterze drużynowym, przeznaczony jest dla dzieci klas I-III szkół podstawowych.

Finał konkursu odbędzie się 27 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Działu „Zawodzie”.

Wszystkie szczegóły, czyli regulamin i karta zgłoszenia, dostępne są TUTAJ

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer, Wojewódzki Komendant Policji  w Katowicach insp. mgr Krzysztof Justyński, Miejski Komendant Policji w Katowicach mł. insp. Paweł Barski oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk.

Sponsorem Konkursu „Bezpieczny Małolat” jest:

logo

  • logo-konkurs

VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Po drugiej stronie tęczy”

VI EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM „PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY”, ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE – ZAWODZIE” W KATOWICACH.

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach, a celem konkursu jest popularyzowanie twórczości polskich poetów, rozwijanie umiejętności recytatorskich, wspieranie rozwoju osobowości dziecka poprzez stworzenie możliwości prezentacji na scenie i poddanie się ocenie profesjonalnego jury.

Miejsce VI edycji konkursu: sala widowiskowa Działu Zawodzie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13a.

 

 Termin konkursu: 27.10.2016r. godz. 09:00

Konkurs ma charakter indywidualny. Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników wytypowanych przez placówkę zgłaszającą (szkołę) w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej (klasy I-III) i starszej (klasy IV-VI).

Należy pamiętać, że każda szkoła może zgłosić maksymalnie cztery osoby (po dwie w każdej kategorii) minimalnie po jednej osobie w każdej kategorii. W każdej kolejnej edycji konkursu „Po drugiej stronie tęczy” uczestnicy prezentują utwory innych polskich poetów piszących wiersze dla dzieci. W bieżącej edycji konkursu prosimy o prezentację jednego całego utworu lub fragmentu utworu Doroty Gellner

DO POBRANIA: Regulamin i Karta zgłoszenia do konkursu