Dział „Zawodzie”

40- 233 Katowice, ul. Marcinkowskiego 13a,
tel/fax. (32)255-32-44

p.o. Kierownika Działu „Zawodzie”
Aleksandra Śmigielska

email: kierownik.zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl 
email: zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl

Instruktorzy działu „Zawodzie”

email: boguslawawazl@mdkbogucice-zawodzie.pl
email: instruktor.kamila@mdkbogucice-zawodzie.pl

grafik email: grafik@mdkbogucice-zawodzie.pl