Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach

Siedziba główna MDK „Bogucice-Zawodzie”:
ul. Markiefki 44a,
40-213 Katowice
tel.: (32) 203-05-17, fax: (32) 203-55-24
e-mail: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl

Siedziba działu „Zawodzie”:
ul. Marcinkowskiego 13a
40-233 Katowice
tel/fax: (32) 255-32-44

Obydwa działy czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00.
Sekretariat czynny w godz. 8:00 – 16:00

Nasz numer konta:

Bank Śląski SA w Katowicach VII O/Katowice
08 1050 1214 1000 0007 0001 4335

Regon: 271147300,
NIP: 954-00-01-344


Kasa w dziale „Bogucice” czynna:
poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek-piątek: 10:00 – 16:00

Punkt kasowy w dziale „Zawodzie” czynny:
poniedziałek-piątek: 8:00 – 19:30

Istnieje możliwość płatności kartą.

Możliwość płatności kartą


Dyrektorka MDK „Bogucice-Zawodzie”
Katarzyna Paradecka
e-mail: dyrektor@mdkbogucice-zawodzie.pl
e-mail: katarzyna.paradecka@mdkbogucice-zawodzie.pl

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach przyjmuje skargi i wnioski w godzinach pracy MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu daty i godziny spotkania.


Księgowość
40-213 Katowice, ul. Markiefki 44a,
tel (32) 203-05-17

Główna Księgowa
Ewelina Ostrowska
e-mail: ksiegowa@mdkbogucice-zawodzie.pl
e-mail: ewelina.ostrowska@mdkbogucice-zawodzie.pl

Zamówienia Publiczne
Krystian Utkowski
e-mail: krystian.utkowski@mdkbogucice-zawodzie.pl


Administratorka Danych Osobowych
Beata Kowalska
e-mail: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl

Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności.

Obowiązek informacyjny RODO – tutaj możesz się zapoznać.

Z obowiązkiem informacyjnym RODO dla użytkowników FP instytucji możesz zapoznać się tutaj.

Informacje dotyczące plików cookies na naszej stronie znajdziesz tutaj.

Wniosek osoby fizycznej o realizację prawa dostępu do danych osobowych ze zbiorów MDK Bogucice-Zawodzie – tutaj pobierz.


Koordynatorka ds. Dostępności
Aleksandra Nigbor
e-mail: aleksandra.nigbor@mdkbogucice-zawodzie.pl

Deklaracja Dostępności – tutaj możesz się zapoznać.


Specjalista ds. zarządzania projektami i współpracy międzysektorowej
Michał Kaczmarek
email: michal.kaczmarek@mdkbogucice-zawodzie.pl