Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach

Siedziba główna MDK „Bogucice-Zawodzie”:

40-213 Katowice, ul. Markiefki 44a,

tel.: (32) 203-05-17, fax: (32) 203-55-24

e-mail: sekretariatmdk@mdkbogucice-zawodzie.pl

Regon: 271147300,
NIP: 954-00-01-344

Bank Śląski SA w Katowicach VII O/Katowice 08 1050 1214 1000 0007 0001 4335

Sekretariat czynny w godz. 8:00 – 16:00

Kasa MDK czynna w godz. 10:00 – 18:00

Dyrektor

mgr Urszula Nocoń
e-mail: dyrektor@mdkbogucice-zawodzie.pl

Księgowość

40- 213 Katowice, ul. Markiefki 44a,

tel (32) 209-02-40

Główna Księgowa

mgr Beata Wrzeszcz

email: ksiegowa@mdkbogucice-zawodzie.pl

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach przyjmuje skargi i wnioski w godzinach pracy MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu daty i godziny spotkania.