Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach

Siedziba główna MDK „Bogucice-Zawodzie”:

ul. Markiefki 44a, 40-213 Katowice

tel.: (32) 203-05-17, fax: (32) 203-55-24

e-mail: sekretariatmdk@mdkbogucice-zawodzie.pl

 

Regon: 271147300,
NIP: 954-00-01-344

Bank Śląski SA w Katowicach VII O/Katowice

08 1050 1214 1000 0007 0001 4335

 

Sekretariat czynny w godz. 8:00 – 16:00

Kasa MDK czynna:

poniedziałek: 10:00 – 18:00

wtorek-piątek: 10:00 – 16:00
Istnieje możliwość płatności kartą.

Możliwość płatności kartą

p.o. Dyrektora

Katarzyna Paradecka
e-mail: dyrektor@mdkbogucice-zawodzie.pl

e-mail: katarzyna.paradecka@mdkbogucice-zawodzie.pl

 

Księgowość

40-213 Katowice, ul. Markiefki 44a,

tel (32) 203-05-17

 

Główna Księgowa

Ewelina Ostrowska

e-mail: ksiegowa@mdkbogucice-zawodzie.pl

e-mail: ewelina.ostrowska@mdkbogucice-zawodzie.pl

Zamówienia Publiczne:

Krystian Utkowski

e-mail: krystian.utkowski@mdkbogucice-zawodzie.pl

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach przyjmuje skargi i wnioski w godzinach pracy MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu daty i godziny spotkania.