Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach

Siedziba główna MDK „Bogucice-Zawodzie”:
ul. Markiefki 44a,
40-213 Katowice
tel.: (32) 203-05-17, fax: (32) 203-55-24
e-mail: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl

Regon: 271147300,
NIP: 954-00-01-344

Bank Śląski SA w Katowicach VII O/Katowice
08 1050 1214 1000 0007 0001 4335

Obydwa Działy czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00.

Sekretariat czynny w godz. 8:00 – 16:00

Kasa MDK czynna:
poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek-piątek: 10:00 – 16:00

Istnieje możliwość płatności kartą.

Możliwość płatności kartą

Dyrektorka MDK „Bogucice-Zawodzie”
Katarzyna Paradecka
e-mail: dyrektor@mdkbogucice-zawodzie.pl
e-mail: katarzyna.paradecka@mdkbogucice-zawodzie.pl

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach przyjmuje skargi i wnioski w godzinach pracy MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu daty i godziny spotkania.

Księgowość
40-213 Katowice, ul. Markiefki 44a,
tel (32) 203-05-17

Główna Księgowa
Ewelina Ostrowska
e-mail: ksiegowa@mdkbogucice-zawodzie.pl
e-mail: ewelina.ostrowska@mdkbogucice-zawodzie.pl

Zamówienia Publiczne
Krystian Utkowski
e-mail: krystian.utkowski@mdkbogucice-zawodzie.pl