W ramach projektu „Tropiciele Miejskich Legend” zrealizowano kilka wydarzeń:

1. Wyjazd edukacyjny wraz ze spotkaniem edukacyjnym dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Katowicach. W ramach wyjazdu zwiedzono Harcerskie Muzeum Etnograficzne przy SP11 w Katowicach. Zostaliśmy przyjęci przez Tomasza Huka, historyka, harcmistrza i członka Orkiestry Dętej Katowice, który przeprowadził dla uczniów lekcję historyczną najpierw w muzeum a następnie podczas spaceru po Parku Kościuszki, gdzie uczniowie odwiedzili cmentarz, wyjątkowy drewniany kościółek na jeden z najważniejszych punktów obrony Katowic w 1939 r, czyli Wieżę Spadochronową. Obrona wieży spadochronowej przez katowickich harcerzy obrosła wieloma legendami i opowieściami. Pan Tomasz cierpliwie opowiadał dzieciom tajemnice spadochronowej wieży, dzieląc się swoją bogatą wiedzą historyczną. Pod wieżą znajduje się pomnik poświęcony obrońcom miasta z roku 1939 i uczestnicy wyjazdu złożyli pod nim wiązankę kwiatów. W dalszej części wszyscy uczestnicy przejechali pod Trójkąt Trzech Cesarzy, czyli miejsce styku granic trzech państw zaborczych. W tym miejscu uczniowie wysłuchali dalszej części lekcji historycznej. W wyjeździe edukacyjnym gościnnie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Katowicach, a w oprowadzeniu pomagali wolontariusze z Harcerskiego Muzeum Etnograficznego.

2. Spotkanie historyczne dla uczniów klas medialnych X Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Drugie spotkanie odbyło się w murach szkoły. Licealiści gościli panią Barbarę Szmatloch, osobę o niezwykłej wiedzy, autorkę wielu książek historycznych (m.in Sekrety Katowic, Katowice których nie ma, czy biografii Wojciecha Korfantego), felietonistkę, specjalistkę od gwary śląskiej. Pani Barbara reprezentuje starsze pokolenie, dzięki czemu młodzież mogła skonfrontować swój punkt widzenia z punktem widzenia osoby doświadczonej. W czasie spotkania licealiści mogli wysłuchać opowieści o 150 Katowiczanach na 150 lat Katowic, opowieści o śląskiej gwarze, tragicznej historii Wojciecha Korfantego. Uczniowie zapoznali się z pozycjami książkowymi pomocnymi z punktu widzenia projektu (które zostały zakupione w ramach projektu do wykorzystania przez uczestników). Ważnym elementem spotkania było wywołanie dyskusji, zadawanie pytań i nawiązanie relacji z Panią Barbarą. Spotkanie było wstępem dla uczniów do dalszych działań warsztatowych.

3. Kolejne spotkanie historyczne dla najmłodszych uczestników, czyli uczniów ZSP nr 5 w Katowicach. Tym razem spotkanie miało miejsce w MDK „Bogucice-Zawodzie” i obejmowało tematykę nieco lżejszą niż wcześniej. Pani Agnieszka Pietron, na codzień pracująca w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach przeprowadziła dla uczniów spotkanie o legendach górniczych i śląskich, które pozwalały przetrwać mieszkańcom Śląska trudne czasy ciężkiej pracy pod zaborami.

4. Spotkanie warsztatowe dla uczniów ZSP nr 5 w Katowicach. Drugą częścią projektu był cykl spotkań warsztatowych gdzie uczestnicy poznane wcześniej ślaskie legendy niepodległościowe mogły wyrazić w formie artystycznej. Podczas pierwszych zajęć, dzieci pod okiem instruktora z firmy „Domowe warsztaty” wykonały postarzane mapy przedstawiające Trójkąt Trzech Cesarzy, stosując proste techniki (postarzanie materiału wywarem z herbaty, malowanie, wyklejanie). Dzieci pracowały w grupach i wykonały kilka map.

5. Zajęcia warsztatowe dla licealistów. Pod okiem doświadczonego akustyka Jakuba Pękali i z wykorzystaniem sprzętu nagłośnieniowego będącego na wyposażeniu Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” licealiści przeprowadzili wywiad z poznaną wcześniej Panią Barbarą Szmatloch. Na początku warsztatów Jakub przekazał licealistom informacje dotyczące prawidłowego ustawienia mikrofonów, a także prawidłowego oświetlenia nagrywanych osób. Uczestnicy poznali konsolę oświetleniową i dźwiękową wykorzystywaną w Instytucji. Następnie rozpoczęli nagranie wywiadu. Tematyka dotyczyła śląskiej gwary, powstań śląskich, etosu śląskiej pracy. Udało się zgromadzić ponad 2 godziny nagranego materiału, z którego zmontowano krótkie filmiki.
FILMY ZREALIZOWANE PRZEZ LICEALISTÓW

6. Kolejne spotkanie warsztatowe dla uczniów ZSP nr 5 w Katowicach. W tej części uczniowie ze słomek zbudowali replikę zbombardowanej w 1939 r. wieży spadochronowej.

7. Ostatnie spotkanie warsztatowe zorganizowane dla uczniów ZSP nr 5 w Katowicach pozwoliło dzieciom kreatywnie stworzyć komiksy. Okazało się największe wrażenie na dzieciach wywarły legendy z wieżą spadochronową, ponieważ pojawiła się na większości komiksów

8. Ostatnim wydarzeniem było finałowe spotkanie podsumowujące cały projekt. Podczas niego zaprezentowano wszystkie etapy realizacji projektu. Dzięki uprzejmości dyrekcji X Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego całość została uświetniona przedstawieniem o Wojciechu Korfantym, przedstawiającym najważniejsze momenty jego życia, w wykonaniu uczniów. W czasie spotkania otwarto wystawę zdjęć oraz prac powstałych w czasie realizacji zadania. Do udziału w wydarzeniu zaproszono uczniów katowickich szkół realizujących programy edukacji regionalnej. Aktywni uczestnicy projektu otrzymali drobny poczęstunek. Aktualnie wystawa jest przekazana ZSP nr 5 w Katowicach. Przez cały czas trwania projektu uczniowie mogli korzystać z materiałów dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu (książki i mapy).