Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że rok 2016 będziemy obchodzić jako Jubileuszowy Rok 5-lecia działalności artystycznej Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego „ZAWODZIANKI”. Inauguracja Jubileuszu już 16 stycznia 2016 roku o godzinie 17:30 podczas Koncertu Noworocznego.