„Żywa Biblioteka” – to forma wyjątkowej inicjatywy podejmującej próbę dialogu na temat praw człowieka, tolerancji i akceptacji inności oraz dążącej do przełamania istniejących stereotypów. Impreza realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasze Osiedle Ścigały”.