Kolejne spotkanie Koło Miłośników Historii Bogucic odbyło się na terenie byłej Kopalni „Katowice” (terem Muzeum Śląskiego w Katowicach). Tematem spotkania  była historia naszej bogucickiej kopalni. Przewodnikami po kopalni byli członkowie pokopalnianego koła Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa „Katowice – Ferdynand”. Bardzo dziękujemy Muzeum Śląskiemu za udostępnienie pomieszczeń warsztatu, kuźni i maszynowni szybu „Bartosz”.