10 czerwca br. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach zorganizowała już po raz trzeci międzyszkolny konkurs tańca, którego nasz Dom Kultury był współorganizatorem. W konkursie udział wzięło 13 zespołów dziecięcych z katowickich szkół.