Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały nam do zeskanowania swoje zdjęcia.