Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sekcji, kół i klubów działających w MDK „Bogucice-Zawodzie”

Dział BOGUCICE

Dział ZAWODZIE

Chęć udziału w zajęciach można zgłosić osobiście, poprzez e-mail, lub telefonicznie: Bogucice (32) 203 05 17 w.2, Zawodzie (32) 255 32 44