Razem z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, który jest głównym organizatorem, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty teatralne II stopnia. Szczególne zaproszenie kierujemy do nauczycieli prowadzących teatry szkolne i instruktorów teatralnych. Cykl obejmie 4 bloki tematyczne, a warsztaty będą się odbywały w soboty: 15.10.2016 r., 29.10.2016 r., 12.11.2016 r., 26.11.2016 r., w godzinach od 9.00 do 15.00.

Cykl składa się z 4 bloków warsztatowych, obejmujących różnorodne zagadnienia (razem 24 godziny warsztatów – 4 spotkania w soboty). Zajęcia będą się odbywały na scenie w sali widowiskowej.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów wystawiony przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach – Instytucję Szkoleniową wpisaną do Rejestru IS pod numerem 2.24/00247/2016.

Wszystkie szczegóły dotyczące warsztatów oraz kartę zgłoszenia znajdziecie Państwo TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!!!