Z początkiem Nowego Roku serdecznie zapraszamy na uroczysty „Koncert Noworoczny” w wykonaniu najbardziej znanego i lubianego na Śląsku Zespołu Akordeonistów „Katowice-Kleofas” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” oraz Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Zawodzianki”. W programie artystycznym, opracowanym przez kierownika artystycznego obu Zespołów Pana Stanisława Wodnickiego, znajdą się najpiękniejsze kolędy i pastorałki oraz znane i lubiane przez wszystkich górnośląskie melodie ludowe. Zapraszamy chętnych do wspólnego kolędowania do Działu „Zawodzie” w dniu 14 stycznia br. o godzinie 17:30. Wstęp wolny. Koncert poprzedzi wernisaż wystawy malarskiej w cyklu „Imaginacje” o godz. 17:00.