14 stycznia br. w mroźny sobotni wieczór zawodziańska sala widowiskowa wypełniła się po brzegi i rozbrzmiała najpiękniejszymi kolędami i pastorałkami, które wspólnie wszyscy śpiewali razem z Zespołem Akordeonistów „Katowice – Kleofas” i Śląskim Ludowym Zespołem Śpiewaczym „Zawodzianki”. Przygotowania obu zespołów oraz opracowania koncertu dokonał kierownik artystyczny Stanisław Wodnicki. Podczas koncertu nie zabrakło również bardzo popularnych i lubianych przez publiczność melodii ludowych Górnego Śląska. Koncert poprowadzili Sonia Głuś i Andrzej Hanusik. Atrakcją koncertu były występy solowe na akordeonie. Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólne kolędowanie.