W Dziale „Zawodzie” gimnazjaliści w dniu 30 marca br. wzięli udział w kolejnych zajęciach artystyczno – multimedialnych pn.: „Czas na sztukę”. W ramach spotkania wysłuchali wykładu o historii sztuki oraz wzięli udział w warsztatach plastycznych.