W Dziale „Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13 a w Katowicach w dniu 27 kwietnia br. odbył się finał IX edycji Regionalnego Konkursu dla dzieci w wieku szkolnym pn.: „Bezpieczny Małolat”. IX edycja Regionalnego Konkursu dla dzieci „Bezpieczny Małolat”. Konkurs miał na celu utrwalenie zasad bezpieczeństwa panujących w domu, w szkole, na ulicy czy podczas zabaw. Chcieliśmy wspólnie z Komendą Miejską Policji w Katowicach i Szkołą Policji w Katowicach obudzić w młodych Uczestnikach zainteresowania związane z najbliższym środowiskiem, usystematyzować podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji komunikacyjnej i bezpieczeństwa wokół nas, a także w przestrzeni internetowej. W finałowym etapie Konkursu udział wzięło 9 trzyosobowych drużyn. Po części eliminacyjnej 5 drużyn z największą ilością punktów przeszło do ścisłego finału gdzie Jury w składzie:
ml. asp. Dorota Dziubek ze Szkoły Policji w Katowicach – przewodnicząca oraz członkowie: st. asp. Paweł Dobaj ze Szkoły Policji w Katowicach, mł. asp. Tomasz Bąk i st. post. Sebastian Palowski z V Komisariatu Policji w Katowicach przyznało następujące miejsca i nagrody:

I MIEJSCE – drużyna reprezentująca Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
w składzie: Paweł Tomanek, Natalia Bieńkowska, Daniel Wojciech;
II MIEJSCE – drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 2 w Katowicach
w składzie: Jakub Zimorski, Mateusz Jasiński, Nikola Juszczak;
III MIEJSCE – drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 5 w składzie: Eliza Masłowska, Hanna Smolorz, Jakub Spyra
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Gościem specjalnym podczas Konkursu był Sznupek, który odwiedził Uczestników i trzymał za wszystkich sznupkowe kciuki.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer, Wojewódzki Komendant Policji w Katowicach insp. mgr Krzysztof Justyński, Miejski Komendant Policji w Katowicach mł. insp. Paweł Barski oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk.
Sponsorem nagród było Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.