Podczas majówki, w dniu 3 maja br. Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki” oraz Kapela Ludowa Stanisława Wodnickiego działająca w ramach Zespołu Akordeonistów „Katowice-Kleofas” MDK „Bogucice-Zawodzie”, wzięły udział w XXIV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2017”, który odbył się w Zebrzydowicach. Duża liczba zespołów uczestniczących w części konkursowej sprawiła, że poziom był bardzo wysoki i Jury konkursowe miało ciężkie zadanie by wyłonić laureatów. Tym bardziej cieszy fakt, że nasz Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki” zdobył II miejsce w kategorii: zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych. Serdecznie gratulujemy.