Za nami drugie spośród 5 spotkań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Katowicach w ramach programu „Akademia Bezpiecznego Seniora”, które odbyło się 9 maja br. w Dziale „Zawodzie”.

Wśród działań przewidzianych do realizacji na lata 2017-2018 założono utworzenie Akademii Bezpiecznego Seniora, w oparciu o funkcjonujące na terenie Katowic zajęcia grupowe dla seniorów prowadzonych na terenie Miejskich Domów Kultury, Klubów Emeryta, kołach Związku Emerytów i Rencistów, Dziennych Domów Pomocy Społecznej. Akademia Seniora kultywować będzie tradycję bezpośrednich spotkań z seniorami. Dedykowana będzie wszystkim osobom, które cenią sobie możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy, dając możliwość wszechstronnego, wielopłaszczyznowego omówienia problematyki bezpieczeństwa osób w dojrzałym wieku. Akademia zakłada udział seniorów w cyklu 5 spotkań, realizowanych przez partnerów projektu: policjanta (wiktymologiczne aspekty bezpieczeństwa), strażaka (bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zatrucia tlenkiem węgla) pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej (bezpieczeństwo socjalne), przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego (bezpieczne finanse), pracownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego (telefon ratujący życie, farty ICE, ratownictwo medyczne) – realizowane w siedzibie CPR w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Jagiellońskiej. Uczestnikom rozdawane będą materiały edukacyjno-profilaktyczne, natomiast wśród najaktywniejszych uczestników rozlosowane zostaną nagrody (np. przedmioty z elementami odblaskowymi).