W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mamy uczestnicy grup tanecznych prowadzonych przez Filipa Jędrucha: grupa tańca nowoczesnego Flow i baletu klasycznego mieli okazję podczas ostatnich zajęć w Dziale „Zawodzie” zatańczyć razem ze swoimi mamami, którym składamy najserdeczniejsze życzenia. Atmosfera radości i zabawy udzieliła się wszystkim. Dziękujemy Mamom za przybycie.